Info fra kartingseksjonen

Homologering av sylinderfotpakning i klasse Jr. 125.

Sylinderfotpakning skal være som original Vortex
Tykkelse minimum 0,2 mm – toleranse – 0,05 mm