Informasjon Fra Racingseksjonen

Reglement for GTF klassen er lagt ut her . Dette reglementet er likt som det Sverige bruker. Når det gjelder Balance of Performance(BoP) så vil vi også benytte den samme som Sverige. Denne er imidlertid ikke klar da testdatoen for utvikling av ny er 8-9.april 2014. Fjorårets BoP er lagt ut på siden for at dere skal få en ide om hva dette dreier seg om.