Info fra RCS: Regelendringer for NC Bakkeløp Rallycross Nasjonal

Angående poengtildeling i NC Bakkeløp for Rallycross Nasjonal, strykes kravet om antall deltakere i klassen.

NY REGEL BLIR SOM FØLGER:

7. Bedømmelse
Cupen består av 7 løp og gjennomføres etter poengberegning. NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og/eller stryke oppsatte løp. 
Minimum antall deltakere skal være 10 i begge klasser for at tellende poeng skal utdeles. Alle løp er tellende.