Informasjon dekk NM Rallycross

Klasse 1 og 2
På grunn av at situasjonen rundt levering av dekk fra Nova kan resultere i at vi ikke får nok dekk på slutten av sesongen er reglementet endret slik at klasse 1 og 2 kjører på ACB11 dekk i 2024. For at de som har igjen dekk fra 2023 skal kunne bruke noe av disse tillates det å registrere inn inntil 4 slicks (nye eller brukte dekk av samme type som brukt i NM 2023). Det ble for øvrig holdt informasjonsmøte om dette for disse to klassene 11. april.

Alle klasser
Seksjonen har også blitt gjort oppmerksom på at måten reglementet var skrevet på kunne medføre store økonomiske kostnader for hver enkelt deltager, spesielt til første løpet. Reglementet har derfor blitt endret til et totalt antall dekk i hver klasse og man kan registrere inn disse når man vil. Men man kan kun registrere inn 6 dekk av hver type til første løpet.

Alle dekk vil bli svimerket for enkel kontroll. I tillegg vil alle dekk bli registrert med nummer på hver enkelt deltager. Disse numre vil det bli stikkprøver på gjennom hver løpsdag. Utøvere som kjører med dekk som ikke er registrert på seg vil bli diskvalifisert fra gjeldende omgang/finale.

Endret reglement kan ses her