Informasjon: Dørforsterkning i sikkerhetsbur §304 pkt 11 Drifting

Biler med overnevnt løsning av dørforsterkning (bilde) tillates benyttet frem til 01.01.2021, etter denne datoen må dørforsterkningen følge gjeldende regelverk §304 pkt 11.

Har bilen sertifisert sikkerhetsbur, skal dokumentasjon vises frem ved teknisk kontroll.