Informasjon fra Driftingseksjonen til aktive Drifting klubber vedr. Norgesmesterskap 2017 og reglementsendringer for sesongen 2017.

Fristen for å melde inn ønsker om arrangementsrunder, tellende i et Norgesmesterkap er 1. september. Grunnet arbeid med løps gjennomføring og antall runder vil Driftingseksjonen skyve på denne fristen. Ny frist blir 01. oktober. Løpsgjennomføring blir offentliggjort så fort denne er klar.

Driftingseksjonen ønsker også konstruktive forslag til forbedringer av samtlige reglement innen 01. oktober.

Nye frister alle reglement er da satt til 01. oktober. 

Driftingseksjonen 15.08.2016