Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Først og fremst ønsker vi å takke alle de fremmøtte på Bilsportkonferansen for en konstruktiv, positiv og givende konferanse.

Alt rundt bud var det som engasjerte aller mest og seksjonen har diskutert alle innspill som har fremkommet både før og under konferansen.

Budprisen vil i 2024 være kr. 15 000,-. Videre vil denne prisen vurderes indeksregulert annethvert år, med utgangspunkt i 2024.

Seksjonen ser at intensjonen med å begrense til bud på 2 biler pr. person, ikke har fungert etter hensikten og fjerner denne fra 2024.

Arrangører vil fortsatt kunne ha mulighet til å ha elektronisk budgivning dersom de ønsker. Programmet vil bli utbedret og testet ytterligere. Men budene må betales fysisk i budluke. Dette fordi dette er noe av det som kan skape utfordringer foreløpig. Det vil si at når man har lagt inn bud må man gå i budluken, vise frem sin kvittering og betale. Betalingen vil da bli registrert i systemet. Kun de som er registrert betalt vil være med i trekningen. Den store fordelen med dette er tidsbruken på trekning. Lister med kontrollnummer vil kunne publiseres av arrangør.

Budkonvolutter vil utgå i sin nåværende form og arrangører kan selv produsere budskjema som kan brukes. Dette vil også fungere som reserveløsning dersom et elektronisk system svikter. Det er noe man må regne med kan skje i en elektronisk verden. Reserveløsning vil bli beskrevet i reglement, og det vil bli utarbeidet instrukser og rutiner for anbudsansvarlig hos arrangør. Mal for budskjema vil bli gjort tilgjengelig for alle arrangører. Disse produseres som 2 skjemaer med gjennomslag.

Av andre ting vil det fra 2024 bli mulig for utøvere med lisens for Bilcross jr. trening å delta i klubbløp på lik linje med ordinær juniorlisens. Det forutsettes da at man har helårslisens, ikke engangslisens.

Aldersgrense for Veteran vil bli satt til 50 år.

Denne informasjonen inneholder informasjon som vedrører Bilcrossreglementet § 603. Seksjonen vil komme tilbake med mer informasjon som følge av innspill på konferansen i løpet av vinteren.

Bilcrosseksjonen ønsker alle en koselig førjulstid og en god jul når den tid kommer.

Oslo 2023-11-22

Bilde: Vinner av pakkeleken og en flott hatt, Runar Maribo