Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Endringer i teknisk reglement for 2024. 

Bilcross seksjonen har over flere år blitt oppfordret av store deler av miljøet til å gjøre noe med det tekniske reglementet for å få bilcrossen tilbake mot det den en gang var tiltenkt. 

Innledningen i § 603 sier noe om dette: Bilcross særkjennes ved at deltakerbilene skal være rimeligst mulig i anskaffelse og istandsetting. 

Mange mener at deler av bilcrossen har tatt helt av med trimming av biler og bruk av biler /utstyr som egentlig burde vært brukt i f.eks rallycross. Dette sammen med forslag om regelendringer på det tekniske- og konkurransereglementet som seksjonen mottok i forkant av Bilsportkonferanse ble gjennomgått og diskutert av seksjonen, og tatt opp på Bilsportkonferansen. Både forbud mot sekvensiell og dogbox girkasse, samt datasprut ble tatt opp som egne temaer, uten at man opplevde noen stor diskusjon rundt dette. Etter at reglementet ble publisert har seksjonen fått både positive og negative reaksjoner, samt spørsmål angående dette. Nedenfor følger noe informasjon og klargjøringer som svar på de henvendelser vi har fått. 

Hva er Dogbox: 

En dogbox er en girkasse der inngrep mellom gir drevene og aksel gjøres med en klokobling eller et drev med klokobling på. Denne typen klokobling kalles dog-ring eller dog-drev. Vanligvis har Dog-ringen eller drevet mellom 3-6 tenner. Dogbox girkasser gir føreren muligheten til å gjøre girskifte uten å bekymre seg for å synkronisere tannhjulenes hastighet.  

Hva er ikke Dogbox: 

  • Giring med vanlig synkronisert inngrep mellom tannhjulene.
  • Girkasser der synkroniseringsring og/eller medbringer er tatt ut.
  • Girkasser der tannhjul er endret enten til rette tenner eller til andre utvekslinger enn hva som er standard for girkassen.   

Her er en forklaring på hva det dette er (dessverre på engelsk):

https://youtu.be/lsa8evigVB8?si=piLV_r9DARlNjkhX 

Hvordan sjekke dette? 

På årskontroll vil det være naturlig å spørre bileier om man er klar over at Dogbox ikke er tillatt og om han har oversikt over hva slags girkasse som sitter der. Det er bilens eier som har ansvaret for at bilen er i henhold til gjeldende reglement og det tilfaller ikke noe ekstra ansvar til Teknisk Årskontrollør.  

Dersom man ved løp har mistanke om at noen biler ikke er i henhold til reglene må man følge de regler som gjelder for teknisk protest. 

Arrangøren må også følge sine regler rundt kontroll og etterkontroll av biler som er med i konkurransen.

Seksjonen vil i samarbeid med teknisk avdeling, lage informasjon til tekniske kontrollører og jury med tanke på kontroll, protester og etterkontroll. 

 Ettermarkeds Datasprut.  

Ettermarkeds datasprut er et ikke bilmerkespesifikt datastyrt system som styrer bilen innsprøytning av drivstoff og/eller tenningssystem. Disse systemene kjennetegnes ved at de er universale å kan benyttes på alle biler etter spesifikasjon av bilens enkeltkomponenter.  

Seksjonen ser i ettertid at det er nødvendig å endre noe på det som ble publisert i reglementet. Disse endringene er markert med blått i reglementet som du kan lese her