Informasjon fra Bilcrosseksjonen

I forbindelse med reglementsarbeide for 2010 ønsker seksjonen innspill i denne sammenhengen. Seksjonen minner om at anbudsordningen ikke skal opp til eventuell vurdering før tidligst 2011 sesongen.

Innspill sendes NBF v/bilcrosseksjonen senest 1. september 2009.

Postadresse:
Norges Bilsportforbund
Pb. 60, Bryn
0611 Oslo

Fax: 23 05 45 10

E-post: bilcross@bilsport.no