Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Se informasjon og endring av § 313 Teknisk reglement for Bilcross her

Komplett § 313 med revidering finner du her