Informasjon fra Bilcrosseksjonen

Informasjonsskriv fra bilcrosseksjonen finner du her

Informasjonsskrivene blir også distribuert på mail til klubber der e-post adresser er meldt inn. Det er meldt inn en del private e-post adresser, men disse vil bli slettet. Dette fordi slike adresser ofte ikke er klubbrelatert lenger, mailer kommer i retur fordi den ikke lenger er gyldig osv. E-post blir nå kun distribuert til klubber med egne klubb adresser (f.eks. info, post osv).

Klubber som ønsker informasjonsskrivene, men ikke har meldt inn sin klubbadresse kan gjøre dette på bilcross@bilsport.no