Informasjon fra Bilcrosseksjonen – svenske deltagere på løp i Norge

På grunn av brev fra toll- og avgiftsdirektoratet har Bilcrosseksjonen måtte endre retningslinjene for svenske deltagere på norske bilcrossløp. Retningslinjer samt brev fra Toll- og avgiftsdirektoratet finner du her