Informasjon fra Crosskartseksjonen

Etter at det ble lagt ut informasjon fra Crosskartseksjonen mandag 29. november har seksjonen fått tilbakemeldinger som er både for og i mot informasjonen om at det blir innført 4-takts motor i 3 klasser. Det som burde ha vært med i informasjonen er at en slik motor ikke kan være nyere enn 3 år og standard. Seksjonen har i dette tilfellet valgt å følge Sverige. Men siden det har kommet reaksjoner som er både for og imot, ønsker vi å sjekke med miljøet hva hver enkelt mener.

Det er derfor laget en undersøkelse som vi ber aktuelle deltagere å svare på. Vi ønsker kun svar fra aktuelle deltagere og man må derfor skrive navn på deltager. Det vil ikke bli offentliggjort på noen som helst måte hvem som har svart hva, kun for å sjekke at det er reelle deltagere.

Svarfrist er søndag 12. desember.

Seksjonen vil etter fristen vurdere hva som skal gjøres for 2022.

Link til undersøkelsen