Informasjon fra Crosskartseksjonen

Informasjon fra Crosskartseksjonen vedrørende 4-takts motor.

Seksjonen mottok 61 reelle svar på undersøkelsen. Ved at vi hadde navn og klasse kunne man trekke fra de som hadde lagt inn flere ganger og andre «feil».
85-klassen: 24 svar
125-klassen: 23 svar
250-klassen: 14 svar

Totalt var det 72,1 % for å vente med 4-takt og 27,9 % for å innføre i 2022.

Innenfor klassene fordelte svarene seg slik:
85-klassen: 5 for og 19 mot innføring i 2022
125-klassen: 6 for og 17 mot innføring i 2022
250-klassen: 6 for og 8 mot innføring i 2022

Utfra disse svarene har seksjonen konkludert med at det ikke blir tillatt med 4-takts motor i NM og NC i 2022. Men svarene kommer fra hele landet, også fra utøvere som ikke nødvendigvis kjører NM og NC. Det blir derfor tillatt å bruke 4-takts motor i alle løp som ikke inngår i NM og NC.

Seksjonen vil følge med på erfaringer fra Sverige, samt andre relevante miljøer og vurdere dette på nytt når vi vet mer etter neste sesong. Seksjonen ser gjerne at miljøet spiller inn eventuelle erfaringer til seksjonen, på slutten av neste sommer.

Seksjonen har også mottatt henvendelse fra noen på arrangørsiden som er av den oppfatning at 4-takts motor vil være positivt for miljøet lydmessig. Lyd (støy) er en relevant utfordring for mange arrangører. Dette er også noe som vi må ta med i videre vurderinger.

Reglement Crosskart Xtreme

Det jobbes med det tekniske reglementet for Crosskart Xtreme og en plan for å kunne ivare ta eksisterende karter i klassen pr i dag, samtidig som nye karter (Cross Car) kommer inn. Det handler ikke i første omgang om noen endring for eksisterende karter, men men hvordan vi nasjonalt kan tillate, samt gjøre nye karter (Cross Car) konkurransedyktige.

For Crosskart Xtreme Jr. vil seksjonen bruke 2022 til å vurdere innføring av klassen fra 2023. Den vil i så fall bli innført med at kartene må ha de motorer som er homologert av FIA. Seksjonen vil bruke 2022 til å skaffe kompetanse og utstyr for kontroll av disse kartene. Det forutsetter også at det er tilstrekkelig antall deltagere for at klassen skal få NC- eller NM-status. Crosskart Xtreme Jr. kan pr nå løse lisens for å kjøre trening og eventuelt delta som gjesteklasse dersom arrangør innbyr til dette.