Informasjon fra Crosskartseksjonen

Terminliste 

Vi har i forkant av 2023 sesongen vært i den heldige situasjonen at vi har hatt 10 søkere til 6 NM og NC løp. Dette har aldri skjedd tidligere og ved å ta godt vare på alle, kan vi rullere på arrangører i årene som kommer. Vi oppfordrer derfor alle til å sette pris på hver og en arrangør. 

Terminliste 2023:
6.-7. mai – KNA Solør Motorsport
20. mai – NMK Konsmo
10.-11. juni – NMK Nore og Uvdal
12.-13. august – NMK Melhus
9.-10. september – NMK Hamar
23. september – NMK Elverum 

Startoppstilling
Det har flere ganger fremkommet ønske om å starte på linje i Crosskart. Begrunnelser som er brukt mot dette tidligere mener man ikke lenger kan gjøres gjeldende. Seksjonen har derfor, både etter innspill og i samråd med førerforeningen, bestemt at man kan starte på linje i innledende omganger. I tillegg vil finaler nå kjøres med 6 biler med startposisjoner fordelt på 3 rekker. Seksjonen og førerforeningen er enige om å prøve dette i 2023, og gjøre en evaluering etter sesongen. 

NEZ-reglement
NEZ Crosskart Commission skal ha møte angående reglement for 2023 i november. Vi ber derfor om at dette henyntas når dere leser videre i denne informasjonen.

Xtreme Jr
En arbeidsgruppe har jobbet med teknisk avdeling og seksjonen med tanke på Xtreme Jr., og det vil bli arrangert Norgescup for Xtreme Jr. i 2023. 

  • Alle crosskart chassier enten det er eksisterende (fra Xtreme) eller nye FIA chassier kan benyttes. 
  • NEZ technical Regulations Xtreme Jr vil gjelde med tanke på alt unntatt vekt 
  • Vekt vil være 410 kg
  • NBF vil jobbe med å påvirke NEZ i retning av samme motorvalg som FIA (MT07) 
  • NBF tar ansvar og gjennomfører riktig kontroll og RPM-justering av ECU 

Alle ønsker at økonomien i dette skal begrenses så mye som mulig. Derfor vil FIA sitt motorvalg være den mest hensiktsmessige løsningen på sikt. Dette vil også gjøre kontroller og justeringer mye enklere, noe som igjen forhåpentligvis fører til like konkurransevilkår. Samtidig ønsker vi å gjøre det enklere å kunne delta både nasjonalt og internasjonalt (EM) med samme kart. 

Fartsmåling
Maksimum fart på 80 km/t og fartsmåling har vært et gjentagende diskusjonstema for 85-klassen, og det har vært gjort flere vurderinger på hvordan man kan løse dette på best mulig måte. Dette er noe vi vil fortsette med i forkant av 2023 sesongen.

En løsning som blir sett på er enhetsmotor med bestemt dreving som i så fall vil gjelde fra 2024. Det er da snakk om KTM-motor som er det som er mest brukt pr i dag. På den annen side blir det tillatt med 4-takt i NEZ fra 2023 (se nedenfor) og da er spørsmålet om hvilken retning ting vil gå. Det er derfor ikke lett å bestemme noe 100 % konkret før man har sett nøye på alle muligheter og eventuelle utfordringer. Allikevel er det viktig at dette informeres ut slik at man kan ta høyde for dette ved fremtidige planer. 

4-takts motor
I NEZ-reglementet for 2022 står det at 4-takt vil bli tillatt fra 2023. Men det står ingen vilkår eller betingelser for denne typen motor. Dette er noe vi ønsker å diskutere videre med NEZ Crosskart Commission på møtet i november. Her også hadde det enkleste vært en slags enhetsmotor hvis mulig. Da spesielt fra et økonomisk perspektiv og for å kunne ha enkel kontrollmulighet. Spesielt mener vi dette er bra i de yngre klassene. 

Hensikten med de to siste punktene er å vise at det ikke er en enkel løsning på alt, da vi må tenke fremover. Vi ønsker ikke å komme med løsninger som kan vise seg å være kortsiktige. Vi vet heller ikke hvordan innføring av Xtreme Jr. vil påvirke spesielt 125-klassen.  

Alle bør ha i tankene at det kan komme endringer fra 2024, så skal vi komme med informasjon så raskt det er mulig.