Informasjon fra Crosskartseksjonen

Crosskartseksjonen hadde i oktober møte med Sverige og Danmark med formål om å samkjøre reglement for 2024. Dette ble et meget bra møte hvor de tre landene ble enige på de aller fleste områder. Samtidig ble det også sett på utvikling for fremtiden. 

Vekt 

Vekt er det som har skilt landene mest de siste par årene. Denne vil nå bli den samme i alle tre landene. Samtidig vil RallyX også følge det samme vektreglementet for Xtreme og Xtreme jr. 

2-takt og 4-takt har samme vekt i alle klasser. Alle landene er enige om at dersom det skulle vise seg at 4-takt i gjennomsnitt (eller i de fleste tilfeller) er raskere kan vekten for 4-takt endres. Dette kan også skje i sesong, men kun etter nøye vurderinger. 

Klasser 

Da 4-takt har kommet inn i klassene er det ikke korrekt at en klasse heter f.eks. 125 ccm, så lenge en 4-takt har 250 ccm. Vi endrer derfor navn på tre av klassene:

85 ccm = klasse 1
125 ccm = klasse 2
250 ccm = klasse 3 

Fremover 

Aldersgrenser

Aldersgrensene for de forskjellige klassene ble endret når NEZ gjorde dette i sitt reglement. Så viser det seg at Sverige og Danmark har ikke gjort dette. Førerforeningen for Crosskart har ønsket at dette blir likt i de tre landene. Vi ser ikke at vi kan endre dette for 2024, da noen allerede kan ha planlagt i henhold til de aldersgrenser som står. Men det vil bli varslet i reglementet for 2024 at det blir endret til likt som Sverige og Danmark i 2025.

Klasse 2 – 4-takt (250 ccm) 

Kontroll av blant annet motorvolum er noe som hele tiden blir etterlyst i alle klasser. Samtidig finnes det ikke homologeringsdokumenter som kan støtte en kontroll 100 %. Det er derfor bestemt at man i 2024 skal gjøre undersøkelser på hvilke motorer som blir brukt i klasse 2. Disse undersøkelsene kan medføre at det fra 2025 eller 2026 kun blir tillatt med enkelte motorer. Disse motorene kan bli nasjonalt homologert slik at man har mål det kan kontrolleres etter. Dette er ikke bestemt, men noe landene skal undersøke videre. 

Lyd 

Det som er lyd for oss er støy for andre, og dette er en utfordring i Crosskart i alle tre landene. Det vil fremover blir sett på løsninger og støydempende tiltak. Det er alles ansvar at man søker å få ned lyden på sine karter. I første omgang vil det her ses på klassen for Mini.

På Bilsportkonferansen 4. november ble det diskutert flere ting for å få en likhet og utvikling på arrangementene. Når seksjonen har fått gjennomgått de forskjellige tingene vil vi komme med ytterligere informasjon om dette.