Informasjon fra Crosskartseksjonen

Reglementsendringer 2022

Alderen for når man kan starte trening og konkurranse blir senket 1 år i klassene 85, 125, 250 og 650. Det er viktig å merke seg at dette gjelder i Norge og på NEZ-løp. På nasjonale løp i f.eks. Sverige er aldersgrensen 1 år høyere.

I finalene vil deltagere kunne velge startspor innenfor den rekke de er kvalifisert til, i den rekkefølge de er kvalifisert.

Når det gjelder Crosskart Xtreme Jr. vil seksjonen bruke 2022 til å vurdere innføring av klassen fra 2023. Den vil i så fall bli innført med at kartene må ha de motorer som er homologert av FIA. Seksjonen vil bruke 2022 til å skaffe kompetanse og utstyr for kontroll av disse kartene. Det forutsetter også at det er tilstrekkelig antall deltagere for at klassen skal få NC- eller NM-status. Crosskart Xtreme Jr. kan pr nå løse lisens for å kjøre trening og eventuelt delta som gjesteklasse dersom arrangør innbyr til dette.

Terminliste 2022

Det blir 6 NM runder og 3 runder i NEZ Championship neste år. NEZ bør være mer attraktivt enn noen gang med 3 runder og kun en oversjøisk som i tillegg er en ny bane og nytt land, Estland. Legg merke til de 2 første som går tett i fellesferien, et bra feriealternativ.

7.-8. mai NMK Bø NM
21.-22. mai NMK Konsmo NM
4.-5. juni NMK Grenland NM

16-17 Juli Tomelilla MK Sverige NEZ
23.-24. juli NMK Melhus Norge NEZ

13.-14. august NMK Krabyskogen NM

20-21 August Kehala Ring Estland NEZ

3. september NMK Aremark NM
24. september NMK Gardermoen NM