Informasjon fra Dragraceseksjonen

Ny klasse i Competition

BN/D       160kg/l       612 kg   med index     8.05       Ikke krav til brannslukker.

Chassis Spec.

For FIA klassene skal bilene ha chassis i henhold til gjeldende SFI Spec.  Gyldighetsperiode er 1 år.

For biler i Comp. som kjører fortere enn 7.50 sek. skal chassis være i h.h.t. SFI Spec. Ingen krav til gyldighetsperiode.