Informasjon fra Dragraceseksjonen

Det vil holdes SFI kontroll på Gardermoen 4.-5. mai 2013 og Tierp 11.-12. mai 2013.

Ta kontakt med med Kenneth Throndsen på mobil: 954 71 919: protre@gmail.com