Informasjon fra Dragraceseksjonen

Rettet opp feil i §631 vedr lisenser for dragrace.  Se her