Informasjon fra Dragraceseksjonen – SFI besiktning

Vedlagt finner du informasjon om SFI besiktning av  deler.

Informasjon om SFI besikting

Dersom du ønsker assistanse til å få fraktet deler til dette, ta kontakt med Dragraceseksjonen dragrace@bilsport.no