Informasjon fra Driftingseksjonen vedrørende lyd

Gjeldende lyd:

Fra 2021 skjerpes det inn på brudd av gjeldende lydbegrensing både i depot og på banen. Dette betyr i praksis at det ikke skal spekuleres i å endre eksosanleggets støynivå under konkurransen. Dette gjelder likeledes tenningskutt som åpenbart har negativ innvirkning på lydnivået. Deltagere fra andre nasjoner må følge vårt gjeldende lydkrav, dette gjelder også regelverk for eksos fra wastegate. Det skal være likt for alle. Brudd på overnevnte vil føre til startnekt eller utelukkelse.