Informasjon fra Gullrattkomiteen, "Søknad Gullrattet"

Hedersprisen «Gullrattet» tildeles tidligere og nåværende aktive bilsportsutøvere som har oppnådd særdeles gode resultater i nasjonal og internasjonal i bilsport. Se statutter for tildeling samt oversikt over innehavere av Gullrattet på www.bilsport.no.

Utøvere som møter kriteriene for å få tildelt denne hedersprisen inviteres til å fylle ut vedlagte søknad som sendes i mail til holm.matheson@bilsport.no eller pr post til Norges Bilsportforbund, postboks 60 Bryn, 0611 Oslo og merkes «Søknad Gullrattet». Søknadsfrist for tildeling 2013/2014 er 10. januar 2014!

Søknadsskjema Gullrattet
Gullrattkomiteen