Informasjon fra Kartingseksjonen.

Kartingseksjonen er i disse dager i gang med sitt arbeid for høstsesongen og Bilsportkonferansen som avholdes helgen 29-31 Oktober senere i år.

Seksjonen startet i fjor vinter med sitt arbeid og planlegging for Norsk Karting sin fremtid.
Det ble avholdt teamsmøter med forhandlere og hovedorganisasjonene tilstede, der det også ble lagt frem ett høringsutspill til klubbene med ønske om tilbakemeldinger.

Kartingseksjonen har nå etter NM startet jobben med å samle brikkene og innspillene som har kommet inn.

Vi ønsker og kunne presentere vår visjon «Karting for Alle» på Bilsportkonferansen 2021.

Fra høringsutspillet ble fremmet har dessverre ikke all informasjon nådd korrekt ut til de aktive slik vi ønsket.
Dette gjelder spesielt vedrørende klassen Jr.125.
For sesongen 2022 vil det ikke bli gjort noen endringer med klassestrukturene og disse klassene vil fremstå slik de er i dag.

For de som ønsker og arrangere løp, cuper, serier og ulike mesterskap gjør vi oppmerksom på at søknadsfristen er satt til 1 oktober.

Vi håper på å se mange av dere på årets Bilsportkonferanse, og i mellomtiden ønsker vi alle lykke til med gjenstående arrangement og aktiviteter!

Mvh.
Kartingseksjonen