Informasjon fra Kartingseksjonen

Nå tar vi snart fatt på et nytt karting år. Et år vi alle håper skal bli enda bedre enn fjorårets.

Sesongen 2021 ble et steg fremover med tanke på Covid situasjonen og vi håper at sesongen 2022 skal bli enda bedre og at vi nærmer oss normale omstendigheter.

Kartingseksjonen fikk høsten 2021 gjennomført et fysisk kartingmøte i forbindelse med NBF sin bilsportkonferanse.
Her ble mye av tankene rundt «Karting for alle» presentert og diskutert.

Vi har, og jobber fremdeles videre med Karting for alle, og tar steg for steg.

Regelverket for karting har fått noen tilpasninger for sesongen 2022 som det er verdt og merke seg.

Videre arbeid gjennom vinteren vil avgjøre hvem som får tildelt dekkanbudet for perioden 2023-2025. Det vil også bli jobbet med kursformat, og her vil det komme oppfriskningskurs og kursmateriell som klubbene kan benytte i forbindelse med kursing av egne treningsansvarlige.

Vi oppfordrer også klubbene til å ha en plan for kommende sesong, vedrørende gode treninger og fokus på sikkerhet.
Det er viktig at kartene blir sjekket før trening og at man har gode innsjekksrutiner.

Videre vil vi ta med oss den oppfordringen om å være mer tilstede på flere arrangement og bistå der vi kan, både før, under og etter løp.

Når alt dette er sagt ønsker vi alle involverte i Norsk Karting lykke til med sesongen 2022.

/Kartingseksjonen