Informasjon fra kartingseksjonen.

Kartingseksjonen har i etterkant av sportsmøtet/bilsportkonferansen jobbet med de tilbakemeldingene som kom der, likeså de innspillene vi har fått via spørreundersøkelsen.

Terminlisten for 2024 er klar, og her ser dere også tildelinger av cuper etc. Vi vil for ordensskyld påpeke at det er til en hver tid terminlisten på www.bilsport.no som er den gjeldende dersom det skulle komme korrigeringer.

Vi ser også positivt på at det er kommet på flere Regionsløp for 2024. Dette er absolutt en flott avviklingsmodell for klubber som ønsker å gjennomføre enklere løp. 

Videre har det vært en diskusjon rundt hva som skjer med dekk for 2024. NBF har en avtale med SK-Service og LeCont, og denne avtalen løper ut 2025, og det vil si at før 2026-2028 perioden vil det på nytt være en ny anbudsrunde på dekk.
Kartingseksjonen har i høst hatt et møte med SK-Service og LeCont hvor vi har diskutert det som har vært og hva vi kan få til fremover.
LeCont har fortalt oss hva de jobber med, og hvordan man skal sikre «kvaliteten» på leveringene.

Så for 2024 vil ALLE dekk som skal til Norge produseres i en og samme produksjon ut fra en samlet bestilling. Alle hjulene lagres hos LeCont og blir sendt opp fortløpende etter bestillingene som kommer fra SK-Service.
Når det gjelder hvilke hjul de ulike klassene skal kjøre på kommende sesong vil det bli tilsvarende som i 2023, med unntak av X30 og Rotax Max som går tilbake til LH03.

Dette er ønsker som kom tydelig frem på sportsmøtet/bilsportkonferansen, og som vi har sett nærmere på. 

Videre jobber vi med regelverk. Vi ønsker at vårt regelverk skal være mest mulig i tråd med CIK-FIA sitt. Og i den forbindelse venter vi på en liten tilbakemelding fra CIK FIA, da de også jobber med endringer i sitt reglement på noen punkter. 

Det har kommet noen henvendelser når det gjelder aldersgrense for senior i 2024. Vi vil påpeke at denne aldersgrense hevingen ble lagt frem på sportsmøte 2022. Vi har snakket sammen om de synspunktene som har kommet inn. Aldersgrensen for senior på 15 fra 2024 vil fremdeles bestå slik den er tenkt. Våres tanker bak og heve aldersgrensen i senior til 15 år, er at vi mener dette harmonerer mer med hva vi mener er junior og senior i Norge. Vi ser ingen logikk at vi har senior utøvere som for eksempel fyller 14 år senere på året skal delta i en senior klasse som 13 åring mot 16-17 år gamle utøvere. I det lange løp mener vi dette er løsning som vi ønsker å jobbe videre med.

Når det gjelder informasjon for hva som skjer videre i Cadetti, Mini og Junior 125, er dette informasjon vi regner med å kunne dele med dere forhåpentligvis kort tid etter nyttår.

Terminliste 2024

Med dette så ønsker vi alle en god høst videre.

/Kartingseksjonen