Informasjon fra kartingseksjonen

Forandring i homologeringsdokumentet for cadetti og mini motorer

Sylinderfotpakning i klasse Cadetti og Mini

Tykkelse 0,4 mm – toleranse – 0,08 mm
Squish – Minimum 0,65 mm

Det er vedtatt forandring i reglementet når det gjelder tenning i Cadetti og Mini.
Tidligere har vært 0,9 – 1,5.
Nå gjelder 0,9 – 1,1

Forandringen gjelder fra dags dato