Informasjon fra Kartingseksjonen. Anbudsinvitasjon Cadetti og Mini motorer.

 

Invitasjonen er tilgjengelig etter skriftlig henvendelse til NBF v/Stine Majorsæter stine.majorsater@bilsport.no.
For å få invitasjonen må Firmanavn, Org.Nr. og hvilken motorprodusent som representeres oppgis i henvendelsen.
Invitasjonen vil sendes direkte til produsent og en eventuell avtale gjøres direkte med produsenten uavhengig av Norsk forhandler/Distributør.

 

Med hilsen

NORGES BILSPORTFORBUND
Kartingseksjonen

 

06.06.2014