Informasjon fra Kartingseksjonen februar 2021

NBF Kartingseksjonen Informasjon februar 2021

Kunngjøring vedrørende endring av regndekk i stor klasse.

Seksjonen har i løpet av høsten 2020 og starten av 2021 hatt en dialog med LeCont og Skservice vdr. dagens regndekk av typen LW.
Fra og med 1. August 2021 vil det måtte tas i bruk en ny modell fra LeCont for de store klassene.

Bakgrunn for dette er at man i 2020 overså noen detaljer vdr. Homologeringsperioder for disse dekkene, da håndteringen av covid-19 tok store deler av fokuset.

 

Seksjonen har vurdert ulike scenarioer for og få til en så sømløs overgang som mulig.
De nye dekkene vil ha betegnelsen SV1, og etter tilbakemeldingene fra LeCont så er dette ett dekk som er utviklet i riktig retning mtp. ytelse og holdbarhet.

For sesongen 2021 er det som kjent gjort endringer spesielt for de minste klassene, og det er særs viktig at alle aktive og klubber følger dette opp ved sine arrangement og treninger.
Vi har fått laget ett bilde som illustrerer det mest grunnleggende som man må følge med på, dette blir også sendt ut til klubbene som kan skrives ut og henges opp samt deles med de aktive i klubben.

 

Terminlisten er fylt opp og det er planlagt cuper og løp for sesongen 2021. Kartingseksjonen forholder seg rolig og oppfordrer klubbene til å planlegge løpene sine som vanlig.
Vi følger med på utviklingen og håper som dere at det kan arrangeres treninger og store løp til uten alt for mange restriksjoner.

Vi oppfordrer også klubbene til å tenke litt på kursing og informasjonsdeling i sine klubber i disse tider. Det skjer stadig ting og det er viktig at informasjonen når ut til de aktive i Norsk – Karting.

Videre arbeid i vinter for seksjonen vil være å planlegge sesongen 2021, se litt inn i glasskulen for hvordan vi i fremtiden kan være mer fleksible ved kursing og oppdateringer, teknisk kunnskap og hvordan Norsk-Karting kan se ut.
Nærmere våren vil vi presentere flere av våres tanker for fremtiden, dette vil som i 2020 først være ett høringsforslag ut til klubbene som selv må ta tak i dette og formidle /drøfte det innad i sine klubber/nærmiljøer, slik kan vi skape oss ett større bilde. Mer info kommer.

Vedlegger også en oversikt over coiler som skal benyttes i klassene Cadetti og Mini.

 

Inntil videre ønsker vi alle en god vinter videre.

NBF Kartingseksjonen
www.bilsport.no