Informasjon fra Kartingseksjonen før sesongstart.

Kartingseksjonen ønsker og informere litt rundt §751 Kommunikasjon og kjøredisiplin for karting, og forsøke og tydeliggjøre hvordan dette vil fungere i praksis. 

 

For klassene Cadetti og Mini (snorstart):

Dersom deltaker under oppvarmingsrunden til en innledende omgang eller finale får stopp på motor, eller er uheldig og kjører av banen, så kan du på oppvarmingsrunden(e) motta hjelp fra banemannskapene til å komme i gang igjen. Om deltaker får stopp på motor eller kjører av banen etter at startsignal er gitt, signalisert med enten startlys eller flagg, så kan deltaker ikke motta hjelp. Man må i et slikt tilfelle komme seg selv i sikkerhet, og løpet (heat/finalen) er dessverre avbrutt. Deltaker kan heller ikke forsøke og selv starte Karten. I det øyeblikk man reiser seg fra setet så er man dessverre ute av heatet/ finalen. Om motoren ikke stopper og deltaker klarer å kjøre inn igjen på banen, uten å reise seg fra karten, så kan man (på en sikker måte) gjenoppta kjøringen i det aktuelle heat eller finale.

For obligatorisk trening og tidskjøring: Utover oppstart i startgården og frem til 40-meters merket, som er visualisert gjennom en hvit trukket linje over banen, så kan deltaker ikke motta hjelp fra mekaniker eller funksjonærer, uavhengig om dette skjer på ut-runden eller senere i den obligatoriske treningen eller tidskjøringen. Deltaker må da avbryte kjøringen.

 

For klassene fra JR125 (med el start.)

Dersom deltaker under oppvarmingsrundene eller løpets 1.runde, i en innledende omgang eller finale kjører av banen og blir stående fast, så kan deltaker, uten ekstern hjelp, selv dra karten frem til banen igjen, starte opp karten uten bistand, og på en trygg og sikker måte gjenoppta kjøringen.

Dersom deltaker etter starten av 2.runde kjører av banen og må reise seg for å dra karten frem på banen igjen, så er man dessverre ute av det aktuelle heatet/finale. Dersom man etter starten av løpets 2.runde er uheldig og kjører av eller får stopp på motor, så kan deltaker fortsette løpet, gitt at deltaker klarer å få karten inn på banen igjen, uten å reise seg fra setet.

 

For obligatorisk trening og tidskjøring: Utover oppstart i startgården og frem til 40-meters merket, som er visualisert gjennom en hvit trukket linje over banen, så kan deltaker ikke motta hjelp fra mekaniker eller funksjonær, men kan selv forsøke å få start på karten.

For karter med el-start, så kan man selvsagt forsøke å starten karten igjen og fortsette obligatorisk trening eller tidskjøring, men om deltaker må reise seg fra setet så er man dessverre utelukket.

For Internasjonale klasser som OKjr, OK og KZ2 så presiseres følgende:

For internasjonale klasser har man KUN ett forsøk på å starte karten sin på banen på nytt gjennom en tidskjøring/ heat og finale(r). Det er beskrevet i CIK-FIA sitt reglement,  CIK-FIA Art.4 pkt.2.14 hvordan dette skal praktiseres. KLIKK HER
Vi ønsker og følge samme praksis for internasjonale klasser når det gjelder dette med og ha ett forsøk på å starte på nytt igjen, slik at man skal kunne tilpasse seg dersom man også skulle kjøre utenfor Norges grenser.