Informasjon fra Kartingseksjonen. Klassestruktur og div. 2010

Klassestruktur 2010->

Cadetti:
Ingen vesentlige forandringer.

Mini:
Raket 95 innføres  og kjøres sammen med Raket 85. De skal veie hennholdsvis 117kg og 112kg. Premieres likt.

Jr. 60:
Ingen vesentlige forandringer. Motorene kan søkes rehomologert for tre nye år.

Yamaha:
Ingen vesentlige foandringer.

Rotax:
Innføres som egen klasse fom. 2010. Klassen vil inngå i NM og NC og følger det tekniske reglementet som vil bli offentliggjort for klassen rett over nyttår. I alle løp utenom RMC vil det bli kjørt på Dunlop dekk, og det vil bli foretatt tekniske kontroller av NBF på lik linje med alle andre klasser.
Forhjulsbrems er fritt.

Production:
Kan kjøres fra det året man fyller 18 år. Ingen krav til førerkort. Det kan søkes om rehomologering av årets godkjente motorer for en ny periode på 3 år.

Generelt:
Tidligere godkjente motorer og chassis (utgått homologering)vil bli godkjent benyttet til trening.
Dekkreglement:        Fra og med 100ccm      – Yamaha dekkreglement
                                        
Opp til 100ccm      – Mini dekkreglement

 Detaljert teknisk reglement for samtlige klasser vil bli offentliggjort rett over nyttår.

DIV.
Det vil bli reduksjon av lisenspris for de mellom 13 og 19 år og dermed en ny lisens med benevning Formel-K Junior. Dette grunnet en ny lisenstruktur for Formel-K som innføres i 2010.

Det innføres også egne treningslisenser for fører og vognlisens fra 8 år og oppover.

 

Kartingseksjonen 17.11.2009