Informasjon fra Kartingseksjonen. Søknadsfrist NM og NC løp 2016.

Alternativer til gjennomføring av NM og NC runder for 2016 er til behandling i Kartingseksonen.
Gjennomføring vil bli offentliggjort så snart forslagene er kommet tilbake fra høring og en beslutning er fattet.

Søknadsfristen forlenges, pr.nå til 1. oktober 2015.

Kartingseksjonen 10.08.2016