Informasjon fra Kartingseksjonen vedr. §736-Teknisk reglement KF3. 14.05.2010

§736-Teknisk reglement for KF3 

 

1. Motor 

Forgasser og lyddemper ihht. CIKs anbudskonkurranse for CIK-FIA Championships, Cups and Trophies 2010.

Lyddemper ihht. CIKs anbudskonkurranse for CIK-FIA Championships, Cups and Trophies 2010 eller 2009. Det er tillatt å montere gjengefeste for eksostemparatur føler.

Kartingseksjonen

14.05.2010