Informasjon fra Kartingseksjonen

§ 751 Kommunikasjon og kjøredisiplin er endret i pkt. 2 Kjøredisiplin/avbrutt løp. Endring med blå skrift i reglementet.