Informasjon fra Kartingseksjonen. Endring av klassestruktur under NMK kongsbergs arrangement 16.-17. august 2014.

Endret klassestruktur under arrangementet til NMK Kongsberg.
Arrangørlisens 14.04550/14.04551.

Som forberedelse for mulig ending av klassestruktur fra 2015, har Kartingseksjonen vedtatt gjennomføring av en test på Toveis’n, 16. og 17. August 2014.
Klassene Rotax og Production med motortype Rotax DD2 kjøres sammen. Teknisk reglement for Rotax DD2 skal være ihht §742.
Production med motortype IAME X30 og andre 125ccm motorer uten gir homologert i Production kjøres sammen ihht. Reglementet for klassen Production (§742).

Formålet med testen er å skaffe erfaringsgrunnlag før endelig klassestruktur for 2015 vedtas.

Oslo, 23.06.2014
NBF Kartingseksjonen