Informasjon fra NBF's Kartingseksjon vedr. søknadsfrist NM 2014

Til aktive arrangører av Formel-K.

Vedrørende Norgesmesterkap Formel-K 2014.

NBF’s Kartingseksjon har besluttet at Norgesmesterskapet i Formel-K 2014 vil bli tildelt en arrangør valgt av seksjonen uten å gjennomgå den vanlige prosedyren etter innsendte søknader.

Søknadsfristen til NM Formel-K , 01. september, utgår.

Bakgrunnen for beslutningen er at seksjonen har blitt forespurt om et tilleggs arrangement i forbindelse med NM i 2014. Dette vil kreve et større engasjement både fra seksjonen og arrangør.