Informasjon fra Offroadseksjonen

Det nærmer seg utsending av lisenser for 2021. Når det gjelder funksjonærlisenser innen Offroad (Løpsleder, Løpssekretær, Teknisk kontrollør og Jurymedlem), vil ikke disse sendes ut automatisk for de som ikke har vært på kurs siden 2017. Funksjonærlisensene for Offroadfunksjonærer sendes ut til de som har betalt lisensen sin i 2020, og som har tatt kurs i 2018, 2019 og 2020.

Det skjer stadig endringer, og i 2020 har Offroadseksjonen lagd et nytt kurs som omfatter alle disse funksjonene. Kurs vil publiseres i vår kalender, og vi oppfordrer både funksjonærer og klubber til å følge med der.

Send gjerne en e-mail til offroad@bilsport.no ved ønske/behov for kurs. Da kan vi ut ifra det planlegge kurs der det er hensiktsmessig.