Informasjon fra Racingseksjonen ang. Formula Basic.

Teknisk reglement for Formula Basic er oppdatert.

Reglementet kan du lese her.

Teknisk Reglement for Formula Basic