Informasjon fra Racingseksjonen før første NM runde

GT – klasser
Racingseksjonen minner om kravet til «vognbok» i tillegg til vognlisens i GT klassene – som beskrevet på klassens egen nettside; GT Racing

Regelverk 
Det er også gjort en del endringer/rettelser i NM og NC regelverket

Racing NM AS er opprettet og vil være en samarbeidspartner til arrangørklubbene. De har egen nettside www.racingnm.no der bred informasjon om arrangementene blir å finne.