Informasjon fra Racingseksjonen vedr. Drifting

Arrangører som i 2010 ønsker å arrangere driftingløp, men som mangler kvalifisert personell til dette
som løpsleder – løpssekretariat – tekniske kontrollanter, bes melde dette til Racingseksjonen.

Ut fra etterspørsel vil det så lages kurs.»

 Racingseksjonen 19.11.09