Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Høringstiden for forslag til nye rallycrossreglement er over.

Det har kommet mange innspill, tanker og meninger og seksjonen ønsker å takke alle for deres bidrag, både enkeltpersoner og klubber.

En spesiell takk til de klubbene som har hatt medlemsmøter om dette og samlet sendt inn sine innspill.

Det ble på Lillehammer lovet at endelig reglement skulle legges ut til julen 2014. Seksjonen har i dag hatt møte med arbeidsgruppa og grunnet mange konstruktive og konkrete innspill blir dette utsatt. Arbeidsgruppa ønsker nøye å vurdere det som har kommet inn og trenger tid til dette. Det er derfor bestemt at arbeidsgruppa skal levere et ferdig forslag til reglementer til seksjonen senest utgangen av februar. Seksjonen vil da behandle dette så fort som mulig etter mottatt forslag.

Seksjonen mener at det er viktigere at dette blir godt gjennomarbeidet enn å overholde det som først ble lovet og håper på forståelse for dette.