Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Nye tekniske reglementer fra 2016

Etter høringsrunden i høst fikk arbeidsgruppa veldig mange innspill. Alle disse er nå gjennomgått og vurdert, og arbeidsgruppa overleverte et forslag til reglement til seksjonen. Vedlagte reglement er vedtatt av seksjonen for 2016 (-2019).

Seksjonen gjør oppmerksom på at ordlyder, små rettelser (korrektur) osv kan endres før disse reglementene kunngjøres for 2016 sesongen.

Seksjonen informerer også om følgende:

– NRC vil være en ren seniorklasse, da vi har en bra juniorklasse i rallycross.

Klassestruktur:

  • Kl 1 Junior RC (Rallycross Junior Cup)
  • Kl 2 Inntil 1600 (NM klasse)
  • Kl 3 Inntil 2000 (NM klasse)
  • Kl 4 Supernasjonal 2400 (NM klasse)
  • Kl 5 Store super (NM klasse)
  • Kl 6 NSC Nasjonal super cars (NM klasse)
  • NRC (ingen status)

Seksjonen takker igjen for innspill og engasjement fra klubber og enkeltpersoner, samt at vi takker arbeidsgruppa som har hatt en stor jobb med først å lage utkast, gå gjennom alle innspill og deretter komme med et nytt forslag til seksjonen.

Teknisk reglement Rallycross Supernasjonal 2016 – 2019

Teknisk reglement Rallycross Junior 2016 – 2019

Teknisk reglement Rallycross Supercars Nasjonal 2016 – 2019

Teknisk reglement Nasjonal Rallycross (NRC) 2016 – 2019

Regnemodell vektprosent