Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Til alle deltagere NM Rallycross 2017

RCS har sammen med alle NM arrangører hatt arrangørkonferanse hvor vi diskuterte smått og stort for NM sesongen 2017. Team Supernasjonal deltok også på konferansen.

3 viktige punkter for dere som deltagere:

Brannsikkerhet

Brannsikkerheten er noe vi alle må tenke nøye over. Et depot er en stor risikofaktor og vi må alle være bevisste på hvordan vi gjør ting.

Alle ha godkjente brannslukkere (skal være godkjent hvert år). Brannslukkere skal stilles ved branngate (på egen depotplass), godt synlig.

I tillegg skal alle deltagere ha brannteppe som skal dekke over drivstoffkanner som oppbevares på hver depotplass.
Dere som deltagere må også være bevisste på hvor dere plasserer drivstoff i forhold til både deres egen og andres sikkerhet.

Lyssystemer

Det er ikke lenger kun et lyssystem som leveres til bruk på baner i Norge og et system som nå flere klubber har investert i innehar også automatisk startsystem. Det er da også LYSTAVLE som viser 5 sekunder i dette systemet som vil bli brukt (utvikling).

Påmelding og startavgift

Mange deltagere er generelt sene med å melde seg på løp samt følge opp betaling innenfor frister som er satt i tilleggsregler. Alle arrangører er enige om at frister SKAL overholdes og vil etterleve dette i størst mulig grad.
Tenk på at dere gjør arrangørene en stor tjeneste ved å melde dere på i god tid samt at påmeldingen er så fullstendig som mulig.

En fullstendig utfylt påmelding letter arbeidet til løpssekretær samt resultatservice.

En påmelding i god tid kan føre til både media og publikumsinteresse noe vel alle er interessert i.

Har du til intensjon å delta er det fullt mulig å melde avbud dersom man oppdager at dette endrer seg. Gjøres det innen frister og betingelser gitt i tilleggsreglene vil arrangør tilbakebetale anmeldelsesavgift.

 

Etter ønske fra blant annet utøvere er det oppnevnt en fast juryleder samt Race Director til alle NM løpene.

Vi håper alle forberedelser i alle garasjer og verksteder går bra og snart ses vi på banen igjen rundt i Norge.