Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Informasjon vedrørende dekkregistrering

I forbindelse med de første NM-rundene har det vært en del spørsmål rundt dette med dekkregistrering. Dette er nytt for alle, både dere og oss. Men vi må prøve å få til dette på best mulig måte.

Avon dekkservice betaler en pay-back til Norsk Rallycross gjennom sin avtale. Dvs. vi får en sum for hvert dekk som blir solgt. Disse pengene vil i første omgang gå til arrangørene for å dekke utgifter til tidtaking og resultatservice da dette etter hvert har blitt en ganske høy kostnad. Det vil da igjen gagne dere som utøvere fordi vi slipper å legge på startavgiften.

Så må vi på sikt se hvor mye dette vil utgjøre osv. og eventuelt andre områder som disse pengene skal brukes. Det som er helt sikkert er at denne pay-backen skal til enhver tid tilfalle rallycross-miljøet på en eller annen måte.

Det er da noe av grunnen til at man ønsker en slags kontrollmulighet for alle parter. I tillegg til at man må sjekke at riktige dekk blir brukt.

Vi er fortsatt i en forsøksperiode på hvordan dette kan fungere fremover og ber om at alle følger de instrukser som blir gitt hos den enkelte arrangør.