Informasjon fra Rallycrosseksjonen

I forbindelse med endringer / revidering av regelverkene for seksjonens ansvarsområder kan eventuelle forslag sendes til trond.bakkom@bilsport.no

Norgesmesterskap Bakkeløp 2008

Ny arrangør 30.og 31. august er KNA Varna.

Norgesmesterskap og Norges Cuper 2009
Arrangører som ønsker å søke om NM Rallycross 2009 sender søknad om dette innen 20.august.
Følgende forløpige datoer er:
9 – 10. Mai
30 -31. Mai
13 -14. Juni
8 – 9. August
29 -30. August
Klubber som ønsker å kjøre NM Bakkeløp sender også inn søknader, her er ikke datoer fastsatt.
Seksjonen ønsker også at arrangører som vil arrangere Norges Cuper innen grenene Rallycross Nasjonal, Short Car og Crosskart (NM) sender inn søknader.

Bilsportkonferansen 10 til 12. oktober 2008, Lillehammer
Seksjonen ønsker innspill fra så vel arrangører som aktive utøvere på temaer som kan være aktuelle ved konferansen.
Seksjonen vil i forbindelse med konferansen avholde arrangør konferanse for NM arrangører på fredag 10. oktober.