Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Nye medlemmer i Rallycrosseksjonen
2 nye medlemmer er oppnevnt til RCS; Kenneth Arstad og Frank Valle 

Terminliste RC statusløp 2010
Terminlisten for 2010 har vært svært vanskelig å sette sammen på grunn av mange hensyn og arrangørønsker.
Men endelig har nå siste dato falt på plass. Første NM runde blir 8. mai hos NMK Melhus.
Se liste over statusløpene her.
Øvrige RC arrangement blir oppdatert som vanlig i kalenderen. 

RC-Norden 2010
Det er nå avholdt et møte med Kennet Karlsson for å få klarhet i hva som vil skje i Norge i forhold til de 2 datoene som er avsatt til dette (26. juni og 25. september). Det ble da klargjort av Kennet Karlsson at 25. september er nå uaktuell p.g.a. forhold som berører flere Div.1 førere. Dermed blir det kun 1 RC-Norden runde i Norge, og datoen for denne blir 26. juni. Det er NAF Motorsport Trøndelag som har søkt dette arrangementet. Praktiske forhold i forbindelse med arrangør må utredes først og endelig avgjørelse om dette vil bli bekjentgjort så snart det er avgjort. 

NM Div.1 i 2010
Det er opprettet NM i Div 1 i 2010 ved at RC-Norden løpet i Norge 26. juni og RC-Norden løpet i Strängnäs, Sverige 28.august blir tellende. 

STARTNUMMER Rallycross 2010
Se info og lister her 

Tillatte dekk i RCN 2010
Det vises til § 310, 2.1 Hjul
og listen over tillatte dekk kan lastes ned her. 

Arrangørkonferanse for 2010
Det vil bli avholdt en arrangørkonferanse 20. mars 2010, der det vil bli obligatorisk at løpsleder og representanter for oppnevnt jury møter. Representanter for førerforeningene vil også bli invitert.Invitasjon til dette vil bli sendt arrangørene. 

Juryoppnevning 2010
RCS ønsker en «overlapping» av jury i statusløpene slik at man på den måten kan påregne enhetlige avgjørelser i analoge saker. Vi etterlyser derfor søknader om å være en del av en slik «jurystab» 
Send gjerne din jurysøknad allerede nå til rallycross@bilsport.no

Presisering om «HANS» § 304, 1 Hjelm
HANS skal være av FIA godkjent type og er påbudt i alle RC klasser i 2010. (gjelder ikke Shortcar i RC-løp)

Endring i Teknisk Regelverk § 310, 0 Tillatte biler
«Biler med karosseri som er lettet i følge reglementet for supernasjonal kan delta til karosseriet vrakes. Det forutsettes at det har vært utstedt vognlisens i 2000 eller tidligere. Ny bil eller nytt karosseri må følge årets reglement.»Se ny § 310 her