Informasjon fra Rallycrosseksjonen

RCN kjøres som gjesteklasse på Vinjarmoen 31. juli.
Etter at Norgescupløpet på Melhus 19. juni måtte avlyses på grunn av værforholdene, er denne runden i Norgescup 2010 strøket. Klassen har mottatt invitasjon til å kjøre løpet på Vinjarmoen 31. juli som erstatning. Med henvisning til paragraf 106 i NSR, hvor det fremgår at frist for anmeldelse av konkurranser er minimum 2 måneder, velger vi å la RCN delta som gjesteklasse, og det blir ikke utdelt NC-poeng i denne runden. Det blir ikke oppnevnt noen ny runde som erstatning for dette løpet, hvilket betyr at Norgescup i RCN 2010 vil bestå av 4 tellende løp.

Beslutningen er fattet etter en god og konstruktiv dialog med førerforeningen for RCN.