Informasjon fra Rallycrosseksjonen

Informasjon om kontroll av katalysator og dens funksjon er lagt ut her