Informasjon fra Rallycrosseksjonen ang. forberedelser 2010

I forbindelse med reglementsarbeide for 2010 ønsker seksjonen innspill i denne sammenhengen for de forskjellige grenene som sorterer under Rallycrosseksjonen.

Seksjonen ønsker også innspill fra arrangører som ønsker NM og NC runder i de forskjellige grenene i 2010 sesongen.

Innspill sendes NBF v/rallycrosseksjonen senest 1. september 2009.

Postadresse:
Norges Bilsportforbund
Pb. 60, Bryn
0611 Oslo

Fax: 23 05 45 10

E-post: rallycross@bilsport.no