Informasjon fra Rallycrosseksjonen, april 2009

Informasjon fra Rallycrosseksjonen
1. april 2009

Informasjon fra FIA om påbud av HANS i RC div 1A fra 2010.
Info fra FIA april 2009

REGELENDRINGER:

RC supernasjonal og RCN
§309 og §310

1.2 Gulv
Gulvet skal beholdes som originalt. Forsterkning er tillatt i følge pkt. 1.1. Det er tillatt å lokalt modifisere gulvet for å montere ny gearkasse. Vedrørende plass til eksosrør se pkt 3.4. All modifisering av gulv og utbedring av skader/ rust på gulvplate skal gjøres av samme material som originalt og sveises. Reservehjulsbrønn kan fjernes. Hullet skal da tettes med gitter, nett eller plate max. 2mm.

5.1 Styreinnretning
Rattlås skal demonteres.
Rattaksel/stamme skal være original eller fra en annen produsert bil, og ha en fungerende sikkerhetsfunksjon montert. Utveksling er tillatt montert. Plassering er for øvrig fritt. Et servosystem kan monteres eller frakobles. Elektrisk drevet servopumpe tillattes montert i kupe, olje påfylling skal være i motorrom elle bagasjerom. Slanger skal være utstyrt med pressede koblinger og av kvalitet beregnet for hydraulikk.

CROSSKART
§314
10. Fjærer, støtdempere

Dette skal finnes. Konstruksjon er fri.
I 125, 250 og 650 klassen er type støtdemper fritt
I Mini og 85 og 125 klassen tillates ikke støtdempere med utvendig justering av kompresjon og retur.

DATOENDRINGERNC for RCN
2. runden i Drammen endres fra 6. juni til 6. og 7. juni 2009.
4. runden i Bergen endres fra 1.-2. august til 8. august 2009.